דגם B192

דגם B192 ילדת מוסד

דגם B192

ילדת מוסד, עיירה