שמלת השמש העולה

שמלת השמש העולה

שמלת השמש העולה

שמלת השמש העולה

קיים במידה 16-18