חייל אמריקאי

חליפת חייל  אמרקאי   אופציה לברט/לכובע פרווה

חייל אמריקאי

חליפת חייל  אמרקאי 

אופציה לברט/לכובע פרווה